Nacházíte se zde: Úvod Informace Ochrana oznamovatele / Whistleblowing

OCHRANA IDENTITY OZNAMOVATELE

Ochrana identity oznamovatele, zvaný také Whistleblowing se věnuje v CELOP situacím, kdy oznamovatel upozorní na možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce nebo obdobné činnosti, a nebude nijak postižen. Povinnost whistleblowingu zavádí na evropské úrovni směrnice EU 2019/1937, v českém právním řádu pak zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., s účinností od 1. 8. 2023. Centrum lůžkové ošetřovatelské péče CELOP s.r.o. plně uvedené naplňuje a zároveň i v konkrétních případech postupuje. 

Oznamovatel, který má důvodné podezření, že došlo nebo by mohlo dojít ke spáchání neetického jednání, protiprávního činu nebo jiného závažného jednání, které je v rozporu s právními předpisy ČR, resp. EU či vnitřními předpisy společnosti CELOP s.r.o., má možnost k oznámení svých podezření prostřednictvím bezpečného elektronického podání na email: oznameni@celop.cz , a to bez obav z jakýchkoli negativních následků pro svou osobu.

Ve zprávě uveďte do popisu události všechny známé skutečnosti, například:

  • co se stalo,
  • kde se to stalo nebo má stát,
  • kdo všechno je do případu zapojen,
  • jaké materiály a důkazy lze případně využít,
  • zda se takový či obdobný případ již stal, nebo zda hrozí riziko, že se může v budoucnu opakovat,
  • odhadovaná škoda (částka), o kterou se jedná,
  • označení pracoviště (společnost, odbor/oddělení), kde k dané události došlo,
  • zda oznamovatel případ projednával s jinou osobou, pokud ano, s kým,
  • údaje o tom, jak se oznamovatel dozvěděl o dané události.
Nahoru