• Centrum lůžkové ošetřovatelské péče
    Dvůr Králové nad Labem

    Jsme lůžkové zdravotnické zařízení poskytující dlouhodobou ošetřovatelskou péči chronicky nemocným pacientům, pečujeme o pacienty po operacích a úrazech a ošetřujeme také nemocné pacienty vysokého věku. S rostoucím týmem přes stotřicet zaměstnanců poskytujeme péči více než pěti stovkám pacientů ročně. Naši společnost tvoří vnímaví a komunikativní odborníci, kteří mají empatii v krvi. U nás se vašim blízkým dostane kvalitní ošetřovatelské odborné péče v moderním, důstojném a přátelském prostředí.

    Více informací

nová metodika v celop od 1.prosince 2022 index křehkosti pacienta 

Od 1. prosince 2022 CELOP zavádí zcela vyjímečný proces měření Indexu křehkosti pacienta. Metodika, která používá standardní přístup akumulace deficitu na rutinně shromažďované položky komplexního geriatrického hodnocení pacienta při příjmu do zdravotnického zařízení CELOP. Pro výpočet indexu křehkosti pracujeme s reálnou anamnézou a s funkčním stavem pacienta. V klinické praxi CELOP používáme a posuzujeme následující kategorie křehkosti: robustní, předkřehkost, mírná křehkost, střední křehkost, těžká křehkost  a pokročilá křehkost. Například pacenti s vyšší hodnotou indexu křehkosti jsou vystaveni většímu riziku ztráty nezávislosti, špatného zotavení po operaci, úrazu, invalidity po lékařské hospitalizaci či rizikům spojených s nemocemi vysokého věku. Metodika je vyvíjena experty a používána jako proces diagnostiky indexu křehkosti pacienta na Harvardské odborné společnosti Boston a je uznávanou zpětnou vazbou pro rodinné příslušníky při příjmu a v průběhu hospitalizace, stejně tak je nově zásadním diagnostickým pomocníkem pro ošetřující personál CELOP. 

CELOP

Význam této zkratky, tedy názvu našeho zdravotnického zařízení spočívá v námi poskytované ošetřovatelské péči, tj. CEntrum Lůžkové Ošetřovatelské Péče. Hlavním cílem a náplní práce CELOP, je našim pacientům poskytovat 24 hodin denně, 365 dní v roce,  vysoce kvalitní ošetřovatelskou a zdravotnickou péči, s důrazem na individuální přístup, zavádění nových metod ošetřovatelství a to vše poskytovat v důstojném prostředí. Jedním z významných léčebných programů a metod, které u nás poskytujeme, je vysoce specializovaný přístup a léčba obtížně se hojících ran všeho druhu. V případě nutnosti hospitalizace v našem zdravotnickém zařízení, potíží Vašich pacientů (popřípadě rodinných příslušníků), jsme pro Vás tím správným místem. CELOP. 

1.července 2022 oteVÍRÁME oddělení rehabilitačního ošetřovatelství s rozšířeným podpůrným programem

- Podpora u pacietnů po ortopedických a chirurgických operacích
- Podpora u pacientů po cévních mozkových příhodách (CMP)
- Podpora pacientů se středně těžkým a těžkým chronickým onemocněním

CÍLE PROGRAMU:
- Prevence poklesu výkonnosti oběhového systému
- Podpora základních pohybových činností
- Prevence poklesu výkonnosti respiračního systému
- Prevence vzniku dekubitů (proleženin)
- Prevence dekondice pacienta
- Prevence rozvoje pneumonie
- Prevence vzniku tromboembolické nemoci
- Minimalizace bolesti
- Zlepšení svalové síly

Pro detailní informace a  žádost k umístění pacienta se můžete obrátit na zdravotně - sociální referentky  na tel. čísle 499 620 372, mob. 602 377 932. 

 

 

 

OČkujeme nejnovější vakcínou typu omicron Ba.4/5 (Pfizer)

v listopadu je vakcinační centrum covid_19 otevřeno každou středu a pátek od 7h do 14.30h 

návštěvY v celop od 16. listopadu 2022

 

Od 16. listopadu jsou návštěvy možné v běžném režimu v celém zdravotnickém zařízení CELOP. Povinnost pro návštěvy je nasazený FFP2 respirátor ve všech prostorách CELOP. Prosíme návštěvy a rodinné příslušníky, aby v případě příznaků nachlazení, respiračních onemocnění nebo rizikového kontaktu, zvážili plánovanou návštěvu pacientů a CELOP, případně ji o pár dní odložili. Chráníme tím předně naše pacienty. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

 
Návštěvní dny: Pondělí – Pátek                
  • 15:00 – 18 hodin                                                                                                                                                         
Návštěvní dny: Sobota – Neděle                
  • 14:00 – 18 hodin                                                                                                                                                                                                                                        .
Děkujeme vám předem za vaši toleranci a zodpovědný přístup.

Aktuality

Vánoční období 2022 v CELOP

28. 11. 2022

Velkou pochvalu mají všichni zaměstnanci celého zdravotnického zařízení CELOP...o minulém víkendu proběhla s pacienty příprava Vánoc a jsme moc rádi, že atmosféra je pohodová a těšíme se na celý prosinec.

Více

FALCONY TERAPIE v CELOP 24.11.2022

25. 11. 2022

Všechny aditivní progamy v CELOP psychicky posunují naše pacienty do klidnějšího stavu a zlepšují kognitivní funkce pacienta...pravidelná návštěva falcony terapie na všech odděleních CELOP toho byla právě důkazem na konci listopadu....posuďte sami...

Více

Hudební odpoledne v CELOP 20.11. 2022

21. 11. 2022

V neděli 20.11. proběhlo na všech stanicích CELOP hudební vystoupení královedvorského folkaře a písničkáře Filipa Pýchy. Z fotogalerie je patrné, že to bylo skvělé odpoledne a dokonce se ho zúčastnili pacienti dlouhodobě hospitalizovaní na ošetřovatelském lůžku.

Více

Nejrozsáhlejším patrem v CELOP je patro modré (fotogalerie z velké vizity 16.11.2022)

16. 11. 2022

Velká pravidelná vizita proběhla na nejrozsáhlejší - modré 64 lůžkové stanici CELOP pod vedením Prim. doc. MUDr. Vykouřil, CSc., za asistence celého týmu - MUDr. Krotký, MBA., staniční sestry, sociální referentky, rehabilitačních pracovníků, zdravotní sestry specializované na hojení ran (dekubitů) a…

Více

Naše služby a vybavení

 
Nepřetržitá ošetřovatelská péče pod vedením zkušeného zdravotnického personálu
Převážně 2-lůžkové pokoje se sociálním zařízením (k dispozicijsou i jedno a třílůžkové pokoje), televizorem a lednicí, šatní skříní, wifi připojením
Nadstandardní přístup k uspokojování individuálních potřeb pacientů
Vyvážená strava na základě doporučení nutričního terapeuta
Služby fyzioterapeuta, skupinové cvičení, rehabilitační pomůcky

prostředí areálu CELOP

Původní objekt, ve kterém se naše zařízení nachází, známý jako Deutschova vila, byl postaven v letech 1898-99 pro průmyslníka Gustava Deutsche a sloužil jako reprezentativní bydlení s rozhlehlou zahradou. Na základě historického vývoje objekt měnil vlastníky a byl několikrát stavebně upravován. V roce 2018 započala kompletní rekonstrukce, která zachovala původní, pro nás cenný historický objekt a byla připojena moderní přístavba, která umožní naplnit naše poslání dlouhodobé lůžkové ošetřovatelské péče. 

Nahoru