• Centrum lůžkové ošetřovatelské péče
    Dvůr Králové nad Labem

    Jsme lůžkové zdravotnické zařízení poskytující dlouhodobou ošetřovatelskou péči chronicky nemocným pacientům, pečujeme o pacienty po operacích a úrazech a ošetřujeme také nemocné pacienty vysokého věku. S rostoucím týmem přes stočtyřicet zaměstnanců poskytujeme péči více než šesti stovkám pacientů ročně. Naši společnost tvoří vnímaví a komunikativní odborníci, kteří mají empatii v krvi. U nás se vašim blízkým dostane kvalitní ošetřovatelské odborné péče v moderním, důstojném, čistém a přátelském prostředí.

    Více informací

BezpeČNost pacientů je CELOP prioritou

S účiností od 29.11.2023 do odvolání platí, že s ohledem na zvyšující se výskyt respiračních onemocnění a předně bezpečnosti našich pacientů, CELOP tímto žádá veškeré návštěvy našeho zařízení, aby respektovali vstup pouze s ochranou úst. Zároveň prosíme, aby u dětí obecně a u dospělých osob s příznaky nachlazení, návštěvy v CELOP rodiny zvážili resp. ji o pár dní odložili.

Velmi Vám děkujeme za pochopení. CELOP. 

 

 

nová metodika v celop index křehkosti pacienta (Frailty scale score)

CELOP zavádí vyjímečný proces měření Indexu křehkosti pacienta. Metodika, která používá standardní přístup akumulace deficitu na rutinně shromažďované položky komplexního geriatrického hodnocení pacienta při příjmu do zdravotnického zařízení CELOP. Pro výpočet indexu křehkosti pracujeme s reálnou anamnézou a s funkčním stavem pacienta. V klinické praxi CELOP používáme a posuzujeme různé varianty křehkosti pacienta. Například pacenti s vyšší hodnotou indexu křehkosti jsou vystaveni většímu riziku ztráty nezávislosti, špatného zotavení po operaci, úrazu, invalidity po lékařské hospitalizaci či rizikům spojených s nemocemi vysokého věku. Metodika je vyvíjena experty a používána jako proces diagnostiky indexu křehkosti pacienta na Harvardské odborné společnosti Boston (Frailty scale score) a je uznávanou zpětnou vazbou pro rodinné příslušníky při příjmu a v průběhu hospitalizace, stejně tak je nově zásadním diagnostickým pomocníkem pro ošetřující personál CELOP. 

CELOP

Význam této zkratky, tedy názvu našeho zdravotnického zařízení spočívá v námi poskytované ošetřovatelské péči, tj. CEntrum Lůžkové Ošetřovatelské Péče. Hlavním cílem a náplní práce CELOP, je našim pacientům poskytovat 24 hodin denně, 365 dní v roce, kvalitní ošetřovatelskou a zdravotnickou péči, s důrazem na individuální přístup, zavádění nových metod ošetřovatelství a to vše poskytovat v důstojném prostředí. Jedním z významných léčebných programů a metod, které u nás poskytujeme, je vysoce specializovaný přístup a léčba obtížně se hojících ran všeho druhu. V případě nutnosti hospitalizace v našem zdravotnickém zařízení, potíží Vašich pacientů (popřípadě rodinných příslušníků), jsme pro Vás tím správným místem. CELOP. 

1.července 2022 oteVÍRÁME oddělení rehabilitačního ošetřovatelství s rozšířeným podpůrným programem

- Podpora u pacietnů po ortopedických a chirurgických operacích
- Podpora u pacientů po cévních mozkových příhodách (CMP)
- Podpora pacientů se středně těžkým a těžkým chronickým onemocněním

CÍLE PROGRAMU:
- Prevence poklesu výkonnosti oběhového systému
- Podpora základních pohybových činností
- Prevence poklesu výkonnosti respiračního systému
- Prevence vzniku dekubitů (proleženin)
- Prevence dekondice pacienta
- Prevence rozvoje pneumonie
- Prevence vzniku tromboembolické nemoci
- Minimalizace bolesti
- Zlepšení svalové síly

Pro detailní informace a  žádost k umístění pacienta se můžete obrátit na zdravotně - sociální referentky  na tel. čísle 499 620 372, mob. 602 377 932. 

 

 

Rehabilitačně/ošetřovatelský tým CELOP

Součástí některých hospitalizací , pokud to však pacientův stav dovoluje , jsou základní ošetřovatelsko/rehabilitační postupy našeho týmu rehabilitačních zaměstnanců. Ošetřovatelsko rehabilitační proces indikuje pouze lékař a není určen pro všechny pacienty, nedílnou součástí je aktuální zdravotní stav pacienta, jeho prognoźa a průběžný výsledek indexu křehkosti pacienta (Frailty scale score). V obecné rovině v CELOP realizujeme skupinová cvičení, individuální postupy indikujeme pouze u pacientů kde je prognóza příznivá a rozhoduje o ni vždy lékařský tým. Součástí rehabilitačního ošetřovatelství je spolupráce pacienta, jeho fyzické hranice a schopnosti, to je nejdůležitější podmínkou. 

návštěvY v celop od 16. listopadu 2022

 

Od 16. listopadu jsou návštěvy možné v běžném režimu v celém zdravotnickém zařízení CELOP. Povinnost pro návštěvy je nasazený FFP2 respirátor ve všech prostorách CELOP. Prosíme návštěvy a rodinné příslušníky, aby v případě příznaků nachlazení, respiračních onemocnění nebo rizikového kontaktu, zvážili plánovanou návštěvu pacientů a CELOP, případně ji o pár dní odložili. Chráníme tím předně naše pacienty. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

 
Návštěvní dny: Pondělí – Pátek                
  • 15:00 – 18 hodin                                                                                                                                                         
Návštěvní dny: Sobota – Neděle                
  • 14:00 – 18 hodin                                                                                                                                                                                                                                        .
Děkujeme vám předem za vaši toleranci a zodpovědný přístup.

Aktuality

Profesní vzdělávání zaměstnanců CELOP (listopadové školení)

28. 11. 2023

Velký důraz v CELOP klademe na vzdělávání našich milých zaměstnanců. Další pravidelné školení proběhlo 28.11. 2023 v kavárně CELOP pod vedením zkušené lektorky Mgr. Svačinové na téma Psychiatrický pacient ve zdravotnictví. Jednalo se o celodenní školení sestřiček a ošetřovatelů. Incidence duševních…

Více

INFORMACE pro rodinné příslušníky pacientů CELOP PROSINEC 2023

20. 11. 2023

Dovolte Vás informovat, že následující aktivizační aktivity budou probíhat na všech odděleních CELOP v Prosinci 2023 v těchto termínech, těšíme se na oslavu Vánočních svátků 2023!

- 30. listopadu FALCONY TERAPIE (DRAVCI) od 15h
- 3. prosince Mikuláš, čert a andělé od 14h
- 15. prosince DDM…

Více

Rehabilitační tým CELOP 2023

8. 11. 2023

To jsou oni. Šárka, Laďka, Jitka, Nikola, Vráťa, Adriana a Silvie. Náš tým rehabilitačních a aktivizačních zaměstnanců, kteří pracují na rozvoji aktivizační péče u pacientů CELOP (tam kde to aktuální zdravotní stav dovoluje) s naší vedoucí fyzioterapeutkou Martinou Voltrovou, DiS. Skvělý a…

Více

Aktivizační odpoledne pro pacienty se ZUŠ Dvůr Králové nad Labem

20. 10. 2023

CELOP je jiná nemocnice. 19. října proběhlo na všech odděleních (zelené/modré/červené) krásné aktivizační odpoledne s přáteli a žáky ZUŠ Dvůr Králové n/L. Nejenže to bylo rehabilitačně pro naše pacienty přínosné, ale zároveň takové to aktivity příznivě "narušují" hospitalizace našich pacientů,…

Více

Naše služby a vybavení

 
Nepřetržitá ošetřovatelská péče pod vedením zkušeného zdravotnického personálu
Převážně 2-lůžkové pokoje se sociálním zařízením (k dispozicijsou i jedno a třílůžkové pokoje), televizorem a lednicí, šatní skříní, wifi připojením
Nadstandardní přístup k uspokojování individuálních potřeb pacientů
Vyvážená strava na základě doporučení nutričního terapeuta
Služby fyzioterapeuta, skupinové cvičení, rehabilitační pomůcky

prostředí areálu CELOP

Původní objekt, ve kterém se naše zařízení nachází, známý jako Deutschova vila, byl postaven v letech 1898-99 pro průmyslníka Gustava Deutsche a sloužil jako reprezentativní bydlení s rozhlehlou zahradou. Na základě historického vývoje objekt měnil vlastníky a byl několikrát stavebně upravován. V roce 2018 započala kompletní rekonstrukce, která zachovala původní, pro nás cenný historický objekt a byla připojena moderní přístavba, která umožní naplnit naše poslání dlouhodobé lůžkové ošetřovatelské péče. 

Nahoru