Naše služby

ošetřovatelská péče v celop

Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína, zaměřená na aktivní vyhledávání a uspokojování zdravotních, biologických, psychických, sociálních potřeb nemocného člověka v péči o jeho zdraví.

Hlavním cílem ošetřovatelství je systematicky a komplexně uspokojovat potřeby člověka s respektem k individuální kvalitě života, vedoucí k udržení nebo navrácení zdraví, zmírnění fyzické i psychické bolesti či zmírňovat bolesti vážně nemocného člověka. Při dosahování těchto hlavních a dalších dílčích cílů zdravotní sestry a celý ošetřovatelský personál CELOP, úzce spolupracuje s nemocným pacientem, lékaři, dalšími zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky.

Cíle ošetřovatelství v CELOP

 1. podporovat a upevňovat zdraví
 2. podílet se na navrácení zdraví
 3. zmírňovat bolesti nemocného člověka
 4. specializace na hojení otevřených ran všeho druhu

Hlavní pracovní metodou ošetřovatelského a zdravotního personálu je ošetřovatelský proces. Ošetřovatelský proces zahrnuje všechny činnosti poskytování péče.

ošetřovatelský proces V CELOP

a) posouzení stavu pacienta (ošetřovatelská anamnéza)
b) plánování péče (v součinnosti s lékařskou péčí a na základě stanovených ošetřovatelských diagnóz)
c) provádění ošetřovatelského plánu
d) vyhodnocení a další průběžné vyhodnocení (při dlouhodobých hospitalizacích) poskytnuté ošetřovatelské péče a stavu pacienta

Dlouhodobá péče

CELOP se specializuje na poskytování dlouhodobé lůžkové péče, jejíž základní pilíř tvoří oblast ošetřovatelství.  Naše péče představuje škálu služeb pro pacienty se sníženou fyzickou nebo kognitivní kapacitou bez ohledu na věk a vychází z funkčního hodnocení stavu každého pacienta. Je poskytována společně se základní zdravotní a sociální péčí. Naším cílem je pomoci pacientům, kteří jsou po delší dobu závislí na pomoci v základních aktivitách každodenního života zejména v důsledku chronického onemocnění či zdravotního postižení se zachováním maximální možné kvality života. K optimálnímu nastavení péče a dosažení jejího cíle je nutnou podmínkou spolupráce nejen našeho pacienta, ale taktéž jeho blízkých. Pro prodloužení doby soběstačnosti, příp. udržení stávající úrovně soběstačnosti, představuje spolupráce klíčový proces.

 

lékařská péče v CELOP

V lůžkovém zdravotnickém zařízení CELOP, Centrum lůžkové ošetřovatelské péče, Spojených národů 857, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, jsou dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 99/2012 Sb.,  lékaři přítomni v pracovní dny pondělí až pátek od 6h do 14:30h.  Jednou týdně je realizována vizita, které se účastní všichni členové zdravotnického týmu, tedy primář, lékař, vrchní sestra, staniční sestra, ošetřující sestra a rehabilitační pracovník. Cílem vizity je vzájemná informovanost členů týmu o diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupech u každého pacienta. Během vizity je zhodnocen aktuální zdravotní stav pacienta, pacienti se dozvídají více o své nemoci, případných vyšetřeních, výsledcích nebo prognóze a je jim oznámen postup léčby. Dochází také k vyhodnocení ošetřovatelských činností, plánování změn zaměřených na potřeby pacienta a konzultacím o pohybové aktivitě a výživě.

co nabízíme 

 • lůžková péče pod vedením zkušeného zdravotnického personálu
 • převážně 2-lůžkové pokoje se sociálním zařízením a šatní skříní
 • vyvážená strava na základě doporučení nutričního terapeuta a pravidelný pitný režim
 • služby fyzioterapeuta, rehabilitační pomůcky
 • služby kadeřnice a pedikérky (na objednání)
 • revitalizační prostředí pro pacienty a jejich rodiny v podobě možnosti využívat přilehlé zahrady a klidových zón
 • aktivizačních činnosti pod vedením kvalifikovaných odborníků
 • nadstandardní přístup k uspokojování individuálních potřeb pacientů
 • kavárna s odpočinkovou zónou, včetně posezení na terase v části parku
 • pacientská knihovna
 • služby recepce, bezpečnostní kamerový a  vjezdový systém 
 • vlastní parkoviště
 • maximální podpora soběstačnosti pacientů

Vybavení našeho zařízení

 • Sociální zařízení na každém pokoji
 • Lednice na pokoji
 • Televizní přijímač na pokoji
 • Drátové i bezdrátové připojení k internetu
 • Moderní elektricky polohovatelná lůžka s pasivní antidekubitní matrací
 • Vysoká i nízká chodítka, invalidní vozíky, toaletní křesla, polohovací pomůcky

rehabilitační ošetřovatelství

 • Polohování – antalgické, korekční, či dle diagnóz (např. po CMP)          
 • Vertikalizace (sed, stoj, posazování do křesla, židle)
 • Chůze (chodítko, francouzské hole, po schodech)
 • LTV (léčebná tělesná výchova) - individuální dle aktuálního zdravotního stavu pacienta
 • Skupinové cvičení 1× denně
 • Pasivní cvičení (dle potřeby)
 • Protažení zkrácených svalů (po vážných úrazech)
  • výše uvedené vždy posuzuje a indikuje v CELOP individuálně rehabilitační pracovník či lékař a to na základě aktuálního zdravotního stavu a fyzických možností pacienta, či pokud zdravotní stav pacienta rehabilitační ošetřovatelství dovolí
  • rehabilitační ošetřovatelství v případě , že to aktuální zdravotní stav pacienta dovolí, může být indikováno skupinové, individuální nebo individuální na lůžku

           Bližší informace k úhradám najdete ve Všeobecných smluvních podmínkách

Nahoru