Nacházíte se zde: Úvod Informace Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Centrum lůžkové ošetřovatelské péče CELOP s.r.o. naplňuje podmínky, dané obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Osobní údaje pacientů, zaměstnanců i dalších osob jsou chráněny v souladu s platnou právní úpravou organizačními opatřeními, technickými prostředky, profesní mlčenlivostí zdravotnických pracovníků a povinnou mlčenlivostí jiných zaměstnanců CELOP s.r.o., kteří s nimi přijdou při výkonu práce do styku.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je nezávislá osoba, která sleduje soulad praxe s legislativou a můžete se na něj obracet ve všech záležitostech s tím souvisejících, tedy především ohledně přístupu k Vašim osobním údajům a práva na jejich ochranu, opravu, výmaz, omezení nebo přenos. Upozorňujeme však předem, že předpisy o vedení zdravotnické dokumentace neumožňují aplikovat jinak obecné právo výmazu, pokud neuplynula její skartační lhůta.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Jiří Dytrt, kterého můžete kontaktovat

  • e-mailem: jdytrt@seznam.cz , tel. 608 763 102
Nahoru