Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Rehabilitační ošetřovatelství v CELOP

Rehabilitační ošetřovatelství v CELOP

CELOP rehabilitační ošetřovatelství je součástí základního ošetřování nemocných pacientů v rámci multidisciplinárního ošetřovatelského procesu. Pohybová léčba a celková aktivizace pacientů se stala významnou součástí našeho léčebného přístupu v souladu s ošetřovatelskou péčí u řady onemocnění. Příkladem může být změna v přístupu k léčbě osob po infarktu myokardu nebo časná aktivace osob po úrazech a operacích. Důležitý je citlivý, taktní a trpělivý přístup všech CELOP zdravotnických zaměstnanců.
Cílem rehabilitačního ošetřovatelství v rámci multidisciplinárního přístupu je zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti pacienta, zabránit vzniku dekubitů a kontraktur, preventivně působit proti tromboembolické nemoci a hypostatické bronchopneumonii, minimalizovat úbytek svalové síly a zvýšit ji k maximu možného, udržet fyziologický rozsah pohybu v kloubech, upravit ventilační parametry k možnému spontánnímu dýchání a následně optimalizovat dechové funkce. Jedním ze závažných důvodů k zahájení rehabilitačních postupů je fakt, že samotná nečinnost způsobuje řadu negativních změn, například ztrátu svalové hmoty, poruchu ortostatických vazomotorických reflexů, psychické změny apod.
Rehabilitační ošetřovatelství zahrnuje tyto úkony rehabilitačního ošetřování:

- skupinová cvičení
- polohování
- pasivní a aktivní cvičení
- dechovou gymnastiku
- včasnou mobilizaci
- nácvik soběstačnosti
Rehabilitační ošetřovatelství v CELOP

Zpět na přehled

Nahoru